ISO 14001 ÇEVRE POLİTİKASI

Alfa Solar Enerji Üretim Tesisleri'nde; fotovoltaik panel üretimi ile birlikte; araştırma geliştirme, projelendirme, güneş enerji santrallerinin kurulumu ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. Alfa Solar Enerji; yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde; Çalışanlarını ve tedarikçilerini çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı, Sağlık, İş Güvenliği ve Çevre, dizayn, planlama, satın alma, üretim, bakım ve halkla ilişkilerin tüm hususlarını kapsayarak, şirket aktivitelerinin tamamına entegre etmeyi, Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı, Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslar arası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, tüm kamoyuna taahhüt ve ilan eder.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kuruluşumuz, doğru ve verimli çalışma faaliyetlerini ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle çalışanlarımızın iş yerinde ve mahallinde geçirdiği süre içerisinde normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri, öncelikli ilkemizdir. Bu inanç ve ilkemizi hayata geçirmek üzere, kuruluşumuzda OHSAS 18001 Standardına uygun bir İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmış, eğitimler düzenlenmiş, dokümanlar hazırlanarak ilgili personele iletilmiş, hedefler belirlenmiş ve uygulamanın sürekliliği tesis edilmiştir. Çalışmalarımızın bir göstergesi olarak, güvenli çalışma koşulları sağlayan tesisimizde sıfır kaza ile devam etmeyi hedeflemekteyiz. Yönetim olarak oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi ve şirketimizi ilgilendiren kanun ve nizamlara uyacağımızı taahhüt ederiz.Alfa Solar Enerji A.Ş.
+90 318 666 27 00

Fabrika:
Kırıkkale 1. OSB. Kızılırmak Caddesi 2'nci Sokak Nu:13
Yahşihan / KIRIKKALE

Merkez:
Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı
No 139/A Kat 9 Daire 31 Yelken Plaza
Çankaya / ANKARA
Ticaret Sicil No: 304366

Ziyaretçi Sayisi
5118